HAVARIJNÍ SLUŽBA: 736 240 121

Rychlé kontakty

Správa domů
Marková Alena
354 544 953
Údržba nemovitostí
Cenkner František
604 318 852
Zpracování elektroodpadů
Králík Tomáš
736 158 530
Naše adresa

MARKETA REMONE s.r.o.
Valdštejnova 14
350 02 Cheb

PODROBNÉ KONTAKTY

Zobrazení adresy na mapě

Proč s námi spolupracovat ?

 • tradice již od roku 1993
 • spravujeme více než 100 nemovitostí
 • osobní přístup k zákazníkům
Často kladené otázky

Vážení zákazníci, v této sekci naleznete Vaše nejčastější dotazy týkající se našich služeb správy domů, údržby nemovitostí a likvidace elektro odpadu. Máte dotaz, na který zde nenacházíte odpověď? Kontaktujte nás formulářem níže nebo kontaktujte konkrétního odpovědného zaměstnance naší společnosti.

Správa domů / zpracování elektroodpadu

Správa domů - nemovitostí

1/ Co je to SVJ (společenství vlastníků jednotek)?

Společenství vlastníků jednotek je speciální typ právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, případně vykonávat i činnost související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží i jiným subjektům

2/ Je členství v SVJ dobrovolné nebo povinné?

Členství je povinné, tedy automaticky vznikne všem vlastníkům ke dni vzniku společenství. Vyplývá to ze zákona 72/1994 Sb.

 

3/ Jaký typ účetnictví musí vést SVJ?

SVJ musí vést tzv. „účetnictví“ (dříve se to jmenovalo „podvojné účetnictví“), ale může jej vést ve zjednodušeném rozsahu. To však neznamená tzv. jednoduché účetnictví nebo daňovou evidenci.

 

4/ Co dělat, když vlastník neplatí předepsanou částku do fondu oprav a zálohy na služby?

Zaslat mu upomínku s hrozbou úroků nebo úroky přímo vyčíslit a uvést dlužnou částku již s úroky. Je možné také navrhnout splátkový kalendář.

Nereaguje-li, zaslat druhou upomínku s vypočtenými úroky a hrozbou soudní žalobou. Zároveň jej upozornit, že se mu dluh zvýší o soudní poplatky a bude mu zřízeno zástavní břemeno na bytovou (nebo nebytovou) jednotku.

Nereaguje-li, najít právníka a řešit soudní cestou. Doporučujeme nechat zřídit zástavní břemeno k jednotce vlastníka.

 

5/ Jakým způsobem mohu hradit zálohy na služby?

Ve většině případů se hradí zálohy na služby pravidelně měsíčně na účet SVJ formou příkazu k úhradě (i trvalého). Dále je možno hradit zálohy formou SIPO (pokud SVJ má zřízeno), složenkou, nebo složením v hotovosti přímo na účet SVJ.

 

6/ Který zákon či vyhláška upravuje rozúčtování tepla a teplé vody?

Rozúčtování tepla a teplé vody mezi konečné spotřebitele upravuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb.

 

 7/ Z čeho se skládají zálohy na služby, které hradím na účet SVJ?

Jednotlivý přehled položek je uveden na evidenčním listu, který obdržíte při jakékoliv změně (např. změna vlastníka, změna údajů, zvýšení/snížení záloh, apod.).

Specifikace položek:

 • Fond oprav – nezúčtovatelná (trvalá) záloha. Její výše je stanovena  a odsouhlasena nadpoloviční většinou členů SVJ.
 • Vodné, stočné – záloha na jednotlivé byty účtovaná dle platných vyhlášek
 • Teplo – náklad na dodávku tepla a náklady spojené se zajištěním dodávek tepla
 • Ohřev TUV – náklady na ohřev teplé užitkové vody (teplo, které ohřívá studenou vodu)
 • Voda pro ohřev (TUV) – studená voda určená pro ohřev na teplou užitkovou vodu
 • Výtah – servis výtahu, běžné opravy a revize, elektrická energie (v případě samostatného elektroměru)
 • Elektrická energie společných prostor – osvětlení chodeb, vchodů a sklepů, výměna žárovek
 • Úklid – úklid vnitřních a venkovních společných prostor
 • Správa – odměna správci za zajištění ekonomické a technické správy, vedení účetnictví, vyhotovení vyúčtování pro jednotlivé vlastníky
 • Servis – pravidelné revize, servis technologických zařízení v objektu, drobné opravy
 • Pojištění objektu – dle uzavřené pojistky pojištění domu

 

8/ Jaké je třeba dělat revize a jak často?

 • Revize hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení  – 1 x za rok
 • Revize plynových zařízení  – 1 x za 3 roky
 • Revize elektrických zařízení  – 1 x za 5 let
 • Revize hromosvodů  – 1 x za 5 let

 

Zpracování elektroodpadu

 

9/ Jaké elektrické zařízení můžeme odevzdat ve Vašem středisku?

V našem středisku lze odevzdat jakékoliv elektrická zařízení kromě ledniček a chladících zařízení. Odevzdat můžete také drobná vysloužilá elektrozařízení jako el. hračky, mobilní telefony, tablety ad., dále baterie, zářivky, žárovky.

 

10/ Požadujete za převzetí  elektroodpadu nějaký poplatek ?

Jakýkoli druh elektroodpadu u nás můžete odevzdat  zdarma.

 

11/ Vystaví Vaše firma protokol o ekologické likvidaci?

ANO, na požádání vystavíme protokol o předání elektrozařízení k ekologické likvidaci oprávněnému subjektu.

 

Máte dotaz, na který zde nenacházíte odpověď? Kontaktujte nás formulářem níže nebo kontaktujte konkrétního odpovědného zaměstnance naší společnosti.

Kontaktní formulář

Průvodce změnou správce nemovitosti

Marketa Remone
MARKETA - REMONE s.r.o. - Valdštenova 14, 350 02 Cheb

 • Twitter
 • Facebook
 • Youtube