HAVARIJNÍ SLUŽBA: 736 240 121

Rychlé kontakty

Správa domů
Marková Alena
354 544 953
Údržba nemovitostí
Cenkner František
604 318 852
Zpracování elektroodpadů
Králík Tomáš
736 158 530
Naše adresa

MARKETA REMONE s.r.o.
Valdštejnova 14
350 02 Cheb

PODROBNÉ KONTAKTY

Zobrazení adresy na mapě

Proč s námi spolupracovat ?

 • tradice již od roku 1993
 • spravujeme více než 100 nemovitostí
 • osobní přístup k zákazníkům
Průvodce změnou správce

správce nemovitostí  Změna správce nemovitosti? Je to jednoduché.

Pouhé tři kroky musí udělat výbor společenství vlastníků:

 1. svolá shromáždění vlastníků a nechá nadpoloviční většinou přítomných vlastníků odsouhlasit změnu správce
 2. předá výpověď původnímu správci (počíná běžet výpovědní lhůta)
 3. uzavře mandátní smlouvu na správu domu s nově vybraným správcem

Vše ostatní již zajistí nový správce nemovitostí:

 • na základě plné moci společenství vyzve původního správce k předání dokumentů SVJ v termínech potřebných pro plynulý přechod domu
 • oznámí všem dodavatelům, se kterými má SVJ smluvní vztah, změnu správce a korespondenční adresy
 • oznámí všem vlastníkům v domě datum změny správce a aktuální předpis s novými kontakty

Seznam dokumentů pro změnu správy nemovitostí

Od původního správce nemovitostí si převezmeme:

 • seznam vlastníků či nájemníků
 • prohlášení vlastníka
 • hospodaření objektu za minulé období
 • odečty médií a bytů za minulé období
 • vyúčtování za poslední rok
 • výše záloh za poslední rok
 • seznam prováděných revizí na objektu
 • seznam smluvních vztahů s dodavateli služeb pro objekt

Změna správce nemovitosti pro Vás bude velmi jednoduchá.

Mnozí z Vás již tuto změnu učinili. Prohlédněte si naše reference správy nemovitostí a kontaktujte nás pro nezávaznou poptávku telefonicky (605 254 787) nebo e-mailem (kristek@marketaremone.cz).

Kontaktní formulář

Průvodce změnou správce nemovitosti

Marketa Remone
MARKETA - REMONE s.r.o. - Valdštenova 14, 350 02 Cheb

 • Twitter
 • Facebook
 • Youtube