HAVARIJNÍ SLUŽBA: 736 240 121

Rychlé kontakty

Správa domů
Marková Alena
354 544 953
Údržba nemovitostí
Cenkner František
604 318 852
Zpracování elektroodpadů
Králík Tomáš
736 158 530
Naše adresa

MARKETA REMONE s.r.o.
Valdštejnova 14
350 02 Cheb

PODROBNÉ KONTAKTY

Zobrazení adresy na mapě

Proč s námi spolupracovat ?

 • tradice již od roku 1993
 • spravujeme více než 100 nemovitostí
 • osobní přístup k zákazníkům
Správa bytů a domů

Předejte nám Vaše starosti se správou objektu a my je vyřešíme k Vaší spokojenosti.

Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, členů družstva nebo majitelů budov.

Správa domů a bytů se sestává z technického a ekonomického úseku:

údržba nemovitostí  Technický úsek zajišťuje všechny provozně-technické záležitosti spojené se správou domovního a bytového fondu. Jedná se zejména o, zajišťování dodávek tepla, vody, elektřiny a ostatních služeb, provádění údržby a opravy, poskytování nepřetržité havarijní služby, odečty vodoměrů a měřičů spotřeby tepla a zajišťování revizí dle platných vyhlášek.

Zahrnuje tyto služby:

v oblasti provozní:

 • vedení a průběžnou aktualizaci technické evidence nemovitosti
 • smluvní zajištění dodávky médií (elektrické energie, plynu, vody, zařízení pro společný příjem televizního vysílání)
 • servisní činnost pro zajištění provozu nemovitosti
 • provozní revize zařízení nemovitosti: revize domovních rozvodů plynu, elektrorozvodů spol. prostor, revize hromosvodů a požárních hydrantů, periodicky prováděné kominické služby

 

v oblasti údržby a oprav nemovitostí:

 

správa nemovitostí Cheb  Ekonomický úsek zajišťuje administrativní a ekonomické záležitosti týkající se předepisování avybírání nájemného a záloh za služby včetně ročního vyúčtování, evidenci nájemců a vymáhání dlužných pohledávek (upomínky, platební rozkazy apod.).

Zahrnuje tyto služby:

 • předepisování, výběr a kontrola plateb měsíčních záloh na úhradu služeb a příspěvků do fondu oprav a fondu rezerv
 • provádění vyúčtování tepla, teplé užitkové vody a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky
 • vedení podvojného účetnictví dle zákona a příslušných předpisů
 • zajištění registrace provedených změn v obchodním rejstříku Krajského soudu při změně složení výboru SVJ
 • zajištění styku se zmocněnými zástupci společenství vlastníků
 • vedení přehledů poplatků za služby včetně vyúčtování služeb
 • evidence, upomínání a vymáhání dlužných pohledávek
 • zajištění vyhotovení podkladů pro jednání s pojišťovnou o náhradu škody

 

správa nemovitostí cheb  Naše hlavní zásady, aneb proč s námi spolupracovat:

 • Individuální přístup - Naše služby jsou založeny na individuálním a odpovědném přístupu k zákazníkovi. Snažíme se přizpůsobit potřebám našich klientů.
 • Aktivní správa - Udržujeme si aktuální přehled o stavu nemovitosti a navrhujeme způsoby řešení zjištěných nedostatků. Vedeme evidenci umožňující získat vždy aktuální přehled o hospodaření domu.
 • Nezávislost na dodavatelích - Naši klienti mají vždy kontrolu nad výběrem dodavatelů. Schvalují rozsah poptávaných služeb i konečný výběr dodavatele.
 • Úspora nákladů - Vzhledem k počtu spravovaných domů jsme pro naše klienty vyjednali řadu slev. Klientům nabízíme levnější pojištění domu a servis výtahů, nižší ceny za právní služby a povinné revize. Kromě toho doporučujeme pouze dlouhodobě ověřené dodavatele, kteří mají příznivou cenu a vysokou kvalitu práce.

 

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let. Většinu služeb zajišťujeme vlastními silami, což vede k optimalizaci nákladů pro naše zákazníky. Provádíme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou domů, bytů, nebytových prostor a administrativních budov. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení nebo bezstarostné podnikání.

Základní podmínky pro správu domů jsou obsaženy ve vzorové smlouvě, kterou si zde můžete stáhnout:

Dále by Vás mohlo zajímat: údržba nemovitostí

Kontaktní formulář

Průvodce změnou správce nemovitosti

Marketa Remone
MARKETA - REMONE s.r.o. - Valdštenova 14, 350 02 Cheb

 • Twitter
 • Facebook
 • Youtube