HAVARIJNÍ SLUŽBA: 736 240 121

Rychlé kontakty

Správa domů
Marková Alena
354 544 953
Údržba nemovitostí
Cenkner František
604 318 852
Zpracování elektroodpadů
Králík Tomáš
736 158 530
Naše adresa

MARKETA REMONE s.r.o.
Valdštejnova 14
350 02 Cheb

PODROBNÉ KONTAKTY

Zobrazení adresy na mapě

Proč s námi spolupracovat ?

  • tradice již od roku 1993
  • spravujeme více než 100 nemovitostí
  • osobní přístup k zákazníkům
Zpracování elektroodpadu

Zpracování elektroodpadu

Naše pracoviště je zapojeno do systému zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických spotřebičů a je smluvním partnerem známých společností ELEKTROWIN, RETELA, REMA Systém, EKOKOM a ECO-BAT, zároveň slouží také jako samostatné sběrné místo pro občany Chebu a okolí. Pravidelně je odborná úroveň pracoviště vyhodnocována audity smluvních partnerů, hygienickou službou a dalšími orgány péče o životní prostředí. Již v r. 2008 získala společnost MARKETA – REMONE m.j. také v oblasti zpracování elektroodpadu certifikát ISO 2001, který je trvale udržován.

Středisko zpracovává tato elektrozařízení:

   2. Televize, monitory a ostatní zařízení obsahující obrazovky

   4. Velká zařízení mimo solárních panelů (alespoň jeden rozměr nad 50 cm)

   5. Malá zařízení

   6. Malá zařízení IT a telekomunikace

   Nejsou přijímána zařízení chladicí techniky, zářivky a úsporky !!!

Na požádání vystavíme protokol o předání elektrozařízení k ekologické likvidaci oprávněnému subjektu.

Historie a současnost zpracování elektroodpadu ve společnosti MARKETA - REMONE s.r.o.

Provoz dílny pro ekologické zpracování elektroodpadu společnosti MARKETA – REMONE s.r.o. Cheb byl zahájen 15.11.2005. Za tuto dobu se zařízení rozrostlo z původních 16 zaměstnanců na jednu z největších dílen v oboru, zaměstnávající až 70 zdravotně postižených občanů.

Málokdo z obyvatel sídliště Skalka by uvěřil, že toto nenápadné pracoviště v jejich sousedství dokáže měsíčně zpracovat až 50 tun vyřazených elektrických spotřebičů. Jen několik statistických čísel, aby si čtenář udělal obrázek o výsledcích tohoto pracovního kolektivu: za čtrnáct let činnosti zpracoval téměř 6 tisíc tun elektroodpadu, z toho největší podíl činily televizory a monitory osobních počítačů.  S výjimkou chladicích zařízení jsou zpracovávány také všechny ostatní domácí spotřebiče, vybavení informační techniky od fyzických osob i podniků, svítidla mimo světelných zdrojů – zářivek a úsporek, ruční elektrické nářadí, lékařská zařízení a ostatní sortiment elektrických a elektronických výrobků. Nosným programem je zpracování klasických obrazovek na moderní výkonné lince, která umožňuje demontáž až stovky starých televizorů nebo počítačových monitorů za směnu a odstranění nebezpečných složek v nich obsažených.

Dílna je vybavena stroji pro drcení a lisování plastů, potřebnou manipulační technikou a vlastními vozidly pro svoz elektroodpadu a přepravu výstupních materiálů. Vybavení dílny dovolí také odbornou chemickou analýzu vstupních a výstupních materiálů, čímž je zajištěna maximální úroveň čistoty získávaných surovin. Za uvedené období bylo obchodním partnerům dodáno vice než 1500 tun železných kovů, přes 300 tun kovů barevných, hlavně mědi a hliníku, desítky tun materiálů obsahujících drahé kovy jako zlato, stříbro, palladium a další. Firmám recyklujícím plastické hmoty bylo dodáno kolem 1000 tun těchto výchozích materiálů, další nerecyklovatelné plasty byly dodávány k energetickému využití při výrobě alternativních paliv, užívaných k vytápění cementáren a obdobných provozů.

V průběhu času bylo středisko rozšířeno o dílnu, specializující se na montáž a kompletaci drobných elektrosoučástek, což umožnilo zaměstnat dalších minimálně 15 zdravotně postižených občanů z chebské oblasti. Mimo uvedené je společnost MARKETA – REMONE držitelem akreditace MŠTV pro pořádání rekvalifikačních kurzů, zaměřených na zpracování elektroodpadu a odpadové hospodářství, takže většina stávajících  zaměstnanců předem prošla touto odbornou přípravou ve vlastním zařízení.

info MR   EURO CERT CZ - ISO 9001:2001

Od srpna 2008 naše společnost MARKETA – REMONE s.r.o. Cheb zavedla systém managementu jakosti podle ISO 9001:2001 v oborech „správa nemovitostí“ a „ekologická recyklace elektrického a elektronického zařízení“ a získala certifikát od certifikačního orgánu EURO CERT CZ zde

německy Ab Nowember 2005 setzte unsere Firma MARKETA - REMONE GmbH Cheb, Lesní 5 in Betrieb eine neune Zentrum für Verarbeitung elektrische und elektronische Anlage. Diese neue Firma ist ausgestatet leistungs Fähiger und moderner Technologie für Beseitigung gefährlichen Stoffen von Fernseher, Monitors, PC und so weiter. Wir wirken an der grundlage gültigen EU Standarten.

anglicky From november 2005 MARKETA-REMONE Ltd. in Cheb turned to electric and electronic waste processing. On the address Lesní 5, SKALKA suburb was established dismantling workshop equipped with productive line for hazardous substances included in CTV and PC monitors disposal. Our facility is a member of take-back system in line with the Europe Union WEEE Directives.

Chcete se dozvědět více? Nebo hledáte pracovní uplatnění v chráněné dílně?

Kontaktní formulář

Průvodce změnou správce nemovitosti

Marketa Remone
MARKETA - REMONE s.r.o. - Valdštenova 14, 350 02 Cheb

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube